Zápis

NYNÍ POŘÁDÁME VELKÝ NÁBOR - HLEDÁME DĚTI VE VĚKU 4 - 18 LET

DO NAŠEHO BRUSLAŘSKÉHO KLUBU , BRUSLAŘSKÝCH KURZŮ A DĚTSKÉ LEDNÍ REVUE V ŘÍČANECH.

Všechny zájemce o krasobruslařský sport srdečně zveme na tréninky na ledové ploše. Přijďte si zabruslit a rozhodnout se, zda se tomuto krásnému sportu budete věnovat s námi. Zápis probíhá již nyní a v případě volných míst, je možné se přihlásit a zapsat během celého roku. Podmínkou přijetí je vyplnění a podepsání přihlášky (součástí přihlášky jsou též podmínky a organizační řád BK Říčany) a následné řádné zaplacení kurzu.


Rozvrh v bruslařské sezóně 2018/2019:

KURZY BRUSLENÍ PRO ZAČATEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ- SKUPINA A:

Výuka je určena pro děti, které začínají s bruslením anebo jsou mírně pokročilé. Těm nejmenším se snažíme výuku podat formou her. Školičku navštěvují jak děti, které nemají závodní ambice, tak i děti, kterým se může bruslení velmi zalíbit a projeví se u nich ideální dispozice a talent pro krasobruslení. Tyto děti pak mají možnost vstoupit do skupiny B a v případě zájmu a projevení dostatečného talentu mohou vstoupit do oddílu a věnovat se závodnímu krasobruslení nebo Dětské lední revue (skupiny K a R). Tato skupina je určna i pro začínající hokejisty, kteří pak mohou taktéž přejít do skupiny B, nebo H. Výuka probíhá zpravidla dvakrát v týdnu, doporučujeme využít i možnost suché taneční průpravy (skupina S-P1).

KURZY BRUSLENÍ PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ - SKUPINA B:

Výuka je určena pro děti, které jsou již pokročilé a zvládají těžší prvky na ledě. V této skupině jsou bruslaři, kteří chtějí své bruslařské dovednosti pro svou radost vylepšit. Tento kurz navštěvují jak děti, které nemají závodní ambice, ale i děti, kterým se může bruslení velmi zalíbit a projeví se u nich ideální dispozice a talent pro krasobruslení. Tyto děti pak mají možnost vstoupit do oddílu a věnovat se závodnímu krasobruslení nebo Dětské lední revue (skupiny K a R). Výuka probíhá zpravidla dvakrát v týdnu, doporučujeme využít i možnost suché taneční průpravy (skupina S-P2).

KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ - SKUPINA D "ADULT" :

V této výuce chceme přiblížit bruslařský sport i dospělým, kteří projeví zájem naučit se základy bruslení či jednodušší krasobruslařské prvky. Pokud v sobě probudí závodní ambice, je možný i intenzivnější trénink a následná účast na mezinárodních závodech pro dospělé. Výuka probíhá dvakrát v týdnu, doporučujeme využít i možnost suché taneční průpravy (skupina S-P3).

KURZY TECHNIKY SKLUZU PRO HOKEJISTY - SKUPINA H:

Tato výuka bruslení je určena mírně pokročilým a pokročilejším hokejistům ve věku cca 6-18 let. Výuka je zaměřena na techniku skluzu, která výrazně zlepší jejich rozvíjející se hokejové schopnosti a dovednosti. Výuka probíhá jedenkrát v týdnu.

BRUSLAŘSKÝ KLUB - SKUPINA K

Výuka a tréninky jsou určeny pro děti a mládež, kteří se chtějí věnovat závodnímu krasobruslení. Tyto děti projevují mimořádné nadání a je jim nabídnuta možnost intenzivnějších cílených tréninků. Pro krasobruslaře se závodními ambicemi je povinná suchá příprava.

DĚTSKÁ LEDNÍ REVUE - SKUPINA R

Výuka a tréninky jsou určeny pro vybrané talentované děti a mládež, kteří mají zájem o vystupování ve výpravných představeních Dětské lední revue. Pro tuto skupinu je povinná suchá příprava.

ORGANIZOVANÉ BRUSLENÍ PRO RODIČE S DĚTMI - SKUPINA F

Pořádáme organizované bruslení pro rodiče s dětmi pravidelně každou sobotu. Výuka je plná her a soutěží. Děti bruslí na ledové ploše v doprovodu jednoho z rodičů, který se během výuky taktéž zdokonalí. Výuka je určena pro děti od 3 let.

KURZY BRUSLENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

Výuka je profesionálně vedena na nejvyšší možné úrovni. Klub a kurzy sledují nejnovější vývoj v odvětví krasobruslařského a tanečního vzdělávání a snaží se poskytnout kvalitní tréninkové podmínky a péči pro závodní bruslení. Výuku uzpůsobují fyzickým možnostem dětí, kladou důraz na přirozenost a ochranu zdraví. Prioritou je nejen dobrá technická průprava, ale především radost dětí. Uvědomujeme si, že každé dítě má jiné potřeby, a proto je nutné se všem dětem věnovat s individuálním přístupem. Výuka probíhá ve skupinkách a zpravidla na části ledové plochy. Výuka a tréninky probíhají formou pravidelného rozvrhu v ranních a odpoledních hodinách, formou pravidelných sobotních seminářů a formou individuálních hodin. Organizujeme dopolední výuku bruslení pro mateřské školky, základní školy a střední školy.

SUCHÁ PŘÍPRAVA A TANEČNÍ PRŮPRAVA - SKUPINA P1, P2, P3, SK, SR

Všem bruslařům, kteří se chtějí věnovat intenzivněji krasobruslení doporučujeme tzv. krasobruslařskou "přípravu na suchu" a taneční průpravu, kterou sami dětem zajišťujeme ve spolupráci se Sportovní halou v Říčanech. Pro členy klubu je tato průprava povinná.

P1 - přípravka od 4 do 6ti let

P2 - od 7 do 13 let

P3 - od 13 let, včetně dospělých

SK - krasobruslaři

SR - revue Členské příspěvky

VýšI členského příspěvku určuje každoročně vedení BK Říčany. Tento příspěvek se hradí celý nebo ve dvou splátkách v daném termínu splatnosti a to převodním příkazem na bankovní účty. Cena zápisného pro jednotlivé skupiny obsahuje platbu za ledovou plochu, baletní sál a trenérskou práci.

Členský příspěvek za semestr v bruslařské sezóně 2018/2019

pro skupiny A, B, D, H, F, K:

Podklady k platbě:

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE HRADÍ PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET: 115-4098510217/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Prvních šest čísel z rodného čísla člena

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: Celé jméno člena, skupina, ZS/LS (zimní/letní semestr)

Členský příspěvek za semestr v bruslařské sezóně 2018/2019

pro skupiny S1, S2, S3, R:

Podklady k platbě:

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE HRADÍ PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET: 115-5094880207/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Prvních šest čísel z rodného čísla člena

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: Celé jméno člena, skupina, ZS/LS (zimní/letní semestr)

Ceník Bruslařského klubu ke stažení zde: 

Online přihláška

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.