Podzim 2018

Příměstský tábor je určený provšechny děti od 4 let bez rozdílu dovedností na ledě.

Cena: 1 600,- Kč 

Cena zahrnuje:  Oběd, svačiny a pitný režim, tréninkovou plochu, tělocvičnu, trenéry. 

PODZIMNÍ BRUSLENÍ SE HRADÍ PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET:  35-3711140257/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Prvních šest čísel z rodného čísla dítěte

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: Příjmení a jméno dítěte

Přihláška na příměstský tábor