Krasobruslení

BRUSLAŘSKÝ KLUB - SKUPINA K

Výuka a tréninky jsou určeny pro děti a mládež, kteří se chtějí věnovat závodnímu krasobruslení. Tyto děti projevují mimořádné nadání a je jim nabídnuta možnost intenzivnějších cílených tréninků. Pro krasobruslaře se závodními ambicemi je povinná suchá příprava.

BRUSLAŘSKÝ KLUB - SKUPINA PK

Výuka a tréninky jsou určeny pro děti, které se chtějí věnovat závodnímu krasobruslení. Tyto děti projevují mimořádné nadání a jsou vybrány do těchto tréninků. Pro krasobruslaře se závodními ambicemi je povinná suchá příprava.

DĚTSKÁ LEDNÍ REVUE - SKUPINA R

Výuka a tréninky jsou určeny pro vybrané talentované děti a mládež, kteří mají zájem o vystupování ve výpravných představeních Dětské lední revue. Pro tuto skupinu je povinná suchá příprava.


Podklady k platbě:

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK SE HRADÍ PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET: 115-4098510217/0100

VARIABILNÍ SYMBOL: Prvních šest čísel z rodného čísla člena

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: Celé jméno člena, skupina (PK, K) , ZS/LS (zimní/letní semestr)